آرشیو برچسب ها : طرح توجیهی سینما 5 بعدی

طرح توجیهی سینما ۵ بعدی در تهرانپارس طرح توجیهی سینما ۵ بعدی ، توسط شرکت د.د به تیم مشاوران مدیریت ایران وارگذار شد. طرح توجیهی سینما ۵ بعدی نشان داده میشود که تاسیس اولین سینمای ۵ بعدی ایران در مدت ۲ سال در شرق تهران ( تهرانپارس ) اجرا میشود. طرح توجیهی سینما ۵ بعدی […]