بیزینس پلن تخته MDF نسوز و ضد آب از علوفه و کاغذ باطله

آقای دکتر م.ا برای نوشتن بیزینس پلن ( طرح توجیهی Business Plan ) نروژ به زبان ی به مراجعه نمود.

ایشان حدود 12 سال سابقه اجرایی و 3 سال است که در پارک علم و فناوری استان # روی تولید تخته MDF نسوز و ضد آب از علوفه و کاغذ باطله کار نموده است.

با توجه یه اینکه ویزای کارآفرینی نروژ بعد از 3 سال به اقامت دائم منجر میشود، ایشان قصد دارد که در این کشور این محصول را تولید نماید.

بیزینس پلن نروژ تولید تخته MDF ضدآب نسوز

بنابراین بیزینس پلن تولید تخته MDF نسوز و ضد آب از علوفه و کاغذ باطله باید بتوان آفیسر پرونده را به درستی قانع سازد که این طرح در نروژ قابل پیاده سازی و برای آن کشور ضروری است.

تولید تخته MDF نسوز و ضد آب

بازیافت کاغذهای ضایعاتی/علوفه منابع طبیعی ما را حفظ کرده و کیفیت محیط زیست را ارتقا میبخشد.

تمرکز بر روی بازیافت کاغذهای باطله برای تولید تخته MDF به نفع گیاهان و محیط زیست خواهد بود.

در این بیزینس پلن (طرح توجیهی) به تحلیل شیوه و ضرورت تولید تخته ام.دی.اف نسوز و ضد آب از علوفه و کاغذ باطله خواهیم پرداخت.

این تخته می تواند جایگزین تخته چوبی معمولی در بازار باشد. در این پروژه از انوع کاغذ استفاده شده میشود.

اهداف

  • تولید # عدد تخته تا پایان سال اول
  • عبور از نقطه سربه سر تا پایان ماه Nام از شروع فعالیت
  • تاسیس شعبه دوم در تا پایان سال چهارم

ویژگی محصول

  1. این محصول تا دمای 190 درجه را تحمل میکند
  2. این محصول 100% ضد آب و قابل شستشو با شلینگ آب است
  3. این تخته MDF دارای مواد مکملی است که دوستدار محیط زیست است
  4. همچنین این تخته ضد موریانه و ضد قارچ نیز میباشد.
  5. قابلیت تولید 4 در 3 مترمربع میباشد.

 

بیزینس پلن نروژ – تولید تخته MDF نسوز و ضد آب از علوفه و کاغذ باطله

5/5 - (3 امتیاز)