ربات حشره ای – پرتغال

بیزینس پلن تولید ربات حشره ای توسط توسط ص.م به تیم تخصصی طرح توجیهی به سپرده شد. این محصول در کشور ایران با کم توجهی و عدم جذب سرمایه مواجه شد. این سرمایه گذار با ارائه به شرکت در پرتغال توانست مبلغ 460 هزار یورو سرمایه دریافت نماید.

بیزینس پلن توانست سرمایه گذار قانع نماید که تولیدات این شرکت میتواند تا سال سوم مبلغ 5.5 میلیون یورو درآمد ناخالص توسط مشتریانی از داخل و خارج از اتحادیه اروپا جذب نماید. خوشبختانه اولین مشتری این کسب و کار پیش از شروع تولید یک شرکت فرانسوی بود که مبلغ 230 هزار یورو قرارداد تحویل 14 ماه منعقد نمود.

بیزینس پلن تولید ربات حشره ای - پرتغال

ربات حشره ای چیست ؟

بر اساس بیزینس پلن تولید ربات حشره ای

ربات حشره ای فناوری ایجاد ربات‌ها در مقیاس بسیار کوچک ( 3 تا 6 سانتی متر) یا نزدیک به آن است. ربات حشره ای رباتی است که امکان تعامل دقیق با اجسام را فراهم می کند.

یک ربات حشره ای با انرژی خورشیدی به سبک ترین ماشینی تبدیل شده است که می تواند بدون اتصال به منبع برق پرواز کند.

پیشتر دانشگاه هاروارد نمونه ای را معرفی نموده بود که به شدت نوری معادل سه برابر شدت نور طبیعی خورشید نیاز داشت که عملا قادر به پرواز نبود. اما این ربات حشره ای میتواند به مدت 35 ثانیه پرواز نماید که یک دستاورد اعجاب انگیز است . پیش بینی می شود که این با سرمایه مورد نیاز این حشره بتواند تا 3 دقیقه پرواز نماید.

5/5 - (1 امتیاز)